sobota

CHRUDIM 1 (Pardubický kraj)
Velice si vážím toho co děláte a moc Vám fandím. Dovoluji si Vám
sdělit následující - máte špatný datum na sedmém srovnání Chrudim 1, kde
máte rok 1945 - náměstí. To je nesmysl, neboť dům, který trochu vyčnívá
nalevo za morovým sloupem - kašnou - na nové fotografii béžová fasáda a bíle
natřená okna kupoval v roce 1921 můj děda a ihned ho celý přestavěl do
nynější podoby včetně barvy fasády i oken. Dům je památkově chráněný - na
jeho místě stával dům, kde měl zemřít při navratu  z tažení do Uher kníže
Břetislav I v r.1055. Děda tam měl obchod s kávou a čajem, měl elektrickou
pražírnu a kávu nejen prodával v obchodě, ale i rozesílal po celé republice.
Nyní tam sídlí od roku 1951 Česká pošta v přízemí  v dalších poschodích
různé instituce.
         Zůstávám s pozdravem
                                                          Fendrich Jiří

Nezbývá mi, než se panu Fendrichovi omluvit a poděkovat mu V.V.1 komentář: